Positiv Energi – Overskud – Sammenhold

Hvad:
Gensidig respekt i vores relation med hinanden.
Tryghed: Omsorg, stabilitet, genkendelighed.
Low arousal/Overskud: Smil, humør, sprog, toneleje, kropssprog, attitude.
Humor: Relationsskabende, stemningsskabende, positivitet, konfliktnedtrappende.
Rollemodel: komplimenterende, støttende.
Teamplayer: Deltagende i fælleskabet, samarbejdsvillig, fælles ansvar.
Hvorfor:
Det skaber en god stemning og et rart miljø.
Måden vi møder de unge og kollegaer.
Relationsskabende adfærd.
Viser at vi vil de unge.

Vi spejler os i omgivelserne.

Positiv Energi – Overskud – Sammenhold
Kommunikation – Fundament
Ejerskab – Involverende – Engagerende

 

Føniks ånden er et værdigrundlag som alle medarbejdere i Fonden Føniks har defineret i 2016 som:

Kommunikation – Fundament

Hvad:
Anerkendende dialog: Nysgerrig og undersøgende omkring vores unge.
Mentaliserende: Se bag om adfærden, egen tilstand.
Ærlighed: Undrer sig.
Respekt i kommunikationen: Lyttende.
Kropssproget: Tryg i relationen, tydelig udstråling men ydmyghed.
Positiv udvikling: Involvering.
Robusthed.
Frihed under ansvar.
Familiært og hjemligt.
Hvorfor:
Individuel udgangspunkt.
Skabe en bedre forståelse for hinanden.
Opnår vidensdeling.
Skabe refleksion og udvikling.
Skabe de bedste forudsætninger for den enkeltes udvikling.

Ejerskab – Involverende – Engagerende

Hvad:
Forståelse for målet: Den røde tråd, visioner og tydelige handleplaner.
Tage ansvar: Skabe overblik, være forberedt.
Tage initiativ: Løse opgaver.
Nærværende: Involvere sig, være tilstede, være autentisk.
Loyalitet: respekt for beslutninger, tiltro til hinanden.
Forventningsafstemning: samme udgangspunkt, undgå misforståelse.
Skabe synergi!
Hvorfor:
For at skabe meningsfuld udvikling.
Mange forskellige kompetencer/personligheder skaber synergi.