Akut afskærmning eller afrusning.

Hvad er formålet?

Formålet med turen er afrusning af den unge i et rum, hvor der ikke er indflydelse af hverdagens fristelser, venner, kendt miljø, tlf. osv. Samtidig giver det, den unge en god oplevelse af, at få ”succes” altså at gennemføre, en i deres øjne hård tur. Ydermere giver turen rigelig med plads til, at reflektere over de handlinger og det mønster man hidtil har foretaget sig, og med guidance fra den voksne spore sig ind på sunde værdier, og tankemønstre i stedet. Efter en sådan tur er den unge afruset og parat til at indgå på et opholdssted og få foretaget handlingsplaner, til videre forløb. Vores indsats skal styrke den unges livskompetencer, ud fra den unges funktionsniveau og optimere den unges forudsætninger for, at kunne fungere hensigtsmæssigt i samspil med andre.

Vores mål er at den unge skal opnå nok selvforståelse og selvstændighed til at kunne tage ansvar for egen handling, som vi mener, er en vigtig forudsætning for at kunne skabe sig et meningsfyldt liv i overensstemmelse med samfundets normer og regler.

Hvad er Målgruppen?

Målgruppen er udsatte unge imellem 12-18 år med div problemstillinger.
Unge som vil profitere ved et miljøskifte, hvor der er en tydelig voksenstruktur og rummelige forudsigelige rammer.

I særlige tilfælde kan den øvre aldersgrænse rykkes, hvis den unge selv er indstillet på det.

Kontakt os