Hvorfor?

Henrik & Anders

At hjælpe sårbare unge og udsatte familier har altid været drivkraften bag vores arbejde og troen på at skabe noget nyt.

Vi ønsker at Føniks er et sted, hvor respekten bliver taget alvorligt i hele organisationen og hvor de unge bliver lyttet til og ikke mindst inddraget forløbet så ejerskabet er størst. Vi tror på et sted, hvor fagligheden og omsorgen er i højsæde.

Vi vil hele tiden udvikle os personligt, men også som sted, og det er styrken på Føniks. Vi kan tilpasse og samfundets krav og behov hurtigt og ikke mindst de unges behov.

 

Om os

Fonden Føniks er et sted hvor ”vores” unge, ligesom symbolikken i sagnet om ”Fugl Føniks”, kan opleve en fornyelse/”genfødsel” i synet og troen på sig selv.

Føniks er et socialpædagogisk tilbud med troværdige og fagligt kompetente voksne, der vil involvere sig og som vil prøve, på bedst mulig vis, at gøre en nævneværdig forskel på den enkelte unges liv.

Den unge skal have en erkendelse, medindflydelse og ejerskab i sit ophold på Føniks. Den unge skal, gennem motiverende samspil med engageret voksne, forholde sig til informationer, samfundets normer og lærer at tage ansvar for så store dele af deres liv som muligt. Vi sigter efter målet, at gøre den unge så selvhjulpen som muligt.

Vi kan ikke skabe de gode resulater alene – det kan vi sammen!

Vi kan ikke skabe udvikling og trivsel – det kan vi sammen!

Vi kan ikke give dig et bedre liv med glæde og indhold – det kan vi sammen!

Fonden Føniks blev stiftet d.1.4.2008 af Henrik Toftgaard og Anders Lassen-Struck.

Fonden ledes af en kompetent bestyrelse der varetager det øverste ansvar.

Fonden ledes til dagligt af Henrik Toftgaard, som pædagogisk direktør,

Anders Lassen-Struck, som administrerende direktør.