Vi er på Fonden Føniks stolte af den positiv omtale og anerkendelse vi modtager fra vores samarbejdspartnere ift vores resultatdokumentationsmetode.

”Metoden” har vi valgt at kalde: Ressource og UdviklingsNet (”RUN”). RUN. er et fleksibelt måle- og dialogværktøj, der har sit fundament i ICS metoden og som er meget let at anvende i praksis.

RUN er anerkendt og blevet vurderet som best practice på området af bl.a. Rambøll og socialstyrelsen som har udtaget RUN i deres nyeste håndbog.

RUN kan anvendes ift. følgende anbringelsesmuligheder:
Plejefamilier.
Netværksanbringelser.
Døgninstitutioner/opholdssteder.
Støtte-/Kontaktpersoner.
Akut anbringelser/ enkeltmandsprojekter.
Botilbud.