Kognitiv centeret UngLiv.dk har udviklet et intensivt og specialiseret forløb med øget fokus på unge med afhængigheds problematikker i forhold til cannabis (hash).

Dette kombineret med et anbringelsesforløb på Fonden Føniks giver en meget større mulighed for at arbejde med hashproblematikker.

Den skærpede indsats henvender sig primært til unge i alderen 10 – 18 år med sociale-, adfærdsmæssige-, emotionelle- og faglige vanskeligheder, som har afstedkommet varierende grad af et spirende/begyndende cannabisforbrug.

Se mere under “Ydelser”