Ydelsesoversigt

Specialiseret fokus skaber bedre resultater.

Vi har igennem en årrække udviklet specialiseret viden og kernekompetencer på vores forskellige afdelinger, hvilket betyder, at vi kan tilbyde højt specialiserede medarbejdere til nedenstående problematikker.


De 4 kerneproblematikker vi har betydelig erfaring med, er:

  1. Børn og unge der er selvskadende.
  2. Børn og unge med krænker problematikker.
  3. Børn og unge med spirende misbrugsproblematikker.
  4. Børn og unge med to-kulturelle probematikker.

 

Fonden Føniks har en indsatstrappe, som beskriver de ydelser/tilbud, som Fonden Føniks varetager.

Forstærket indsats på Føniks: Ekstra støtte i dagtimerne, hvor den unge bor og har sin hverdag. Timeantallet er fleksibelt og afhænger af mængden af støtte.  Timepris 247 kr. udover opholdstaksten.

Almindeligt §66 ophold: Den godkendte opholdstakst er 74.927 kr.

§107 ophold til og med det 26. år: 74.927 kr modregnet egenbetaling.

Jannies Hus: Den godkendte opholdstakst er 74.927 kr.

Udslusning: Botræning (Med eget køkken og kostbudget) og udslusning på Rud Kirkevej. 73.828 kr. Opholdstakst modregnet KL baseret takster.

Efterværn. Efterværn i egen bolig, mentorstøtte, kontaktpersonsordning, §85støtte, mm. ATA-timepris er 450 kr.

 

 

Vi kan igennem vores gode og tætte samarbejdspartnere tilbyde forstærkede behandlingsforløb, hvor der bl.a. er mulighed for:

  • HAP forløb (hash afvænningsprogram) ved Chef psykolog Marianne Schøler fra Ungliv.dk
  • ART forløb (Aggression Replacement Training) ved kognitiv center Ungliv.dk
  • Traumebehandling og traumeforløb ved psykolog Marius Kristensen.
  • Individuelt behandlingsforløb med projekt JUNO.
  • Skræddersyede behandlingsforløb i samarbejde med VISO konsulenter.
  • Akut afskærmning eller midlertidige standbyplads (jf. SEL §4, stk. 4/ bekendtgørelse om socialtilsyn §2.)